top of page

Program pro Firmy

Jsme schopni podvědomě vnímat, zpracovávat a obnovit velké množství informací (40 000 000 bitů dat za sekundu). Ovšem podvědomá mysl není kreativní. Funguje na zvycích, přehrává to, co se naučila (vzorce chování, které jsme odpozorovali v rodině, ve škole, v médiích, ...).

Oproti tomu vědomá mysl je kreativní, umožňuje nám uvědomovat si sebe, dělat rozhodnutí. Je pomalejší, zpracovává 40 bitů dat za sekundu. Většina z nás na vědomé úrovni vnímá pouze 1 - 5 % denní aktivity. Zbytek, tedy naprostá většina naší denní aktivity, je ovládán našimi starými vzorci. Mnoho z nich pracuje v náš neprospěch. 

Nabízím vám čas, který využijete k tomu, abyste skutečně zjistili, kdo jste, jaké mechanismy, vzorce a návyky ve vás pracují, co všechno formuje váš život. Nabízím vám program, ve kterém dojdete k širšímu poznání svého vnitřního světa a zjistíte, co by vás mohlo vést k většímu naplnění a radosti. Mnoho lidí je úspěšných v budování prostředí, které je činí šťastnými, ale je relativně vzácné, aby cítili hlubokou radost na každodenní úrovni. Samo uvědomění samozřejmě nestačí. Důležité je toto vědomí v sobě objevit, cítit, prožít a přetvořit jej. Přepsat vzorce do fyzické reality. 

Naučím vás, jak předejít vyhoření, zbytečné únavě a stresu, a to vše se odrazí v kvalitě práce vašich zaměstnanců i vás samotných.

Délka programu vychází na 4 - 6 hodin. Cena dohodou.

bottom of page